miércoles, 18 de agosto de 2010

Taxonomía de los insectos

Ubicación taxonómica de los órdenes de insectos

REINO: ANIMALIA
SUB REINO: ECDYSOZOA
PHYLUM: ARTHROPODA (Von Siebold, 1845)
SUB PHYLUM: MANDIBULATA (Snodgrass, 1938)

SUPER CLASE: HEXAPODA
CLASE ELLIPURA (PARAINSECTA)

A. Subclase Apterygota
1. Orden Protura
2. Orden Collembola
3. Orden Diplura

CLASE INSECTA

A. Subclase Apterygota
4. Orden Archaeognatha
5. Orden Thysanura

B. Sub Clase Pterigota
INFRA CLASE: PALEOPTERA:

B.1. Súper orden: Exopterygotas (con metamorfosis gradual o incompleta)
6. Orden Ephemeroptera
7. Orden Odonata

INFRA CLASE POLYNEOPTERA
8. Orden Plecoptera
9. Orden isoptera
10. Orden Blattodea
11. Orden Mantodea
12. Orden Orthoptera
13. Orden Grylloblattodea
14. Orden Phasmatodea
15. Orden Mantophasmatodea
16. Orden Dermaptera
17. Orden Embioptera
18. Orden Zoraptera

INFRA CLASE PARANEOPTERA:
19. Orden Psocoptera
20. Orden Phthiraptera
21. Orden Thisanoptera
22. Orden Hemiptera

INFRA CLASE HOLOMETABOLIA

B.2. Súper orden: Endopterigotas (con metamorfosis completa)
23. Orden Megaloptera
24. Orden Raphidioptera
25. Orden Neuroptera
26. Orden Coleoptera
27. Orden Strepsiptera
28. Orden Mecoptera
29. Orden Siphonaptera
30. Orden Diptera
31. Orden Trichoptera
32. Orden Lepidoptera
33. Orden Hymenoptera

No hay comentarios:

Publicar un comentario